Ten etap zaczyna się w momencie zakupu działki budowlanej. Następnie zakupujemy projekt budowlany gotowy lub indywidualny. Projekt budowlany jest podstawą, aby uzyskać pozwolenie budowlane. 

 

 

 

Stan zerowy rozpoczyna się zazwyczaj od odgrodzenia działki. Następnie należy wytyczyć dokładną lokalizację budynku na placu budowy, co powinien zrobić geodeta. Po wyznaczeniu wytycznych przystępuje się do wyrównania działki oraz przygotowania fundamentów i piwnicy.

 

 

 

W stanie surowym otwartym drewno, które jest użyte do montażu szkieletu drewnianego impregnuje się preparatem głęboko penetrującym, jest to drewno z drzewa iglastego, bez zasinień, pęknięć, chorych sęków. Drewno użyte do konstrukcji budynku jest przede wszystkim suszone komorowo, strugane czterostronnie, fazowane o wilgotności nie większej niż 16-18%.

 

Na tym etapie koncentrujemy się głównie na wykonaniu niezbędnych instalacji oraz montażu stolarki drzwiowej zewnętrznej i stolarki okiennej.

 

 

 

 

Stan deweloperski obejmuje zakres większości prac związanych z postawieniem domu. Do całkowitego wykończenia pozostają głównie prace wykończeniowe, wewnętrzne.

 

 

 

Etap piąty jest końcowym, ostatnim już etapem budowy domu. Dom wykonany w stanie pod klucz jest kompleksowym wykończeniem domu, w stanie gotowym do przyjęcia domowników.