Ważnym aspektem podczas przygotowywania terenu pod fundamenty, budowę jest precyzyjna lokalizacja budynku na działce. Na etapie projektowania budynku doradzamy w usytuowaniu budynku na działce. O ile to możliwe, staramy się doradzić jak najlepiej, żeby unikać niepożądanych, negatywnych oddziaływań środowiska na użytkujące go osoby.

Aby uniknąć tych komplikacji działka powinna być w zasięgu sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz blisko publicznej komunikacji. Na przykład w przypadku występowaniu takich przeszkód jak żyły i cieki wodne, które negatywnie wpływają na samopoczucie mieszkańców- staramy się informować inwestora i ewentualnie wyznaczyć najlepsze miejsce na studnię głębinową. Tak samo w przypadku przyłącza energii elektrycznej, jak i przyłącz kanalizacji i potencjalne zaplanowanie przydomowej oczyszczalni ścieków staramy się doradzać, aby znaleźć jak najkorzystniejsze rozwiązania dla Państwa. Zaplanujemy również wjazd przepustu lub wykonanie całej drogi dojazdowej do posesji, jak i w potencjalnych sytuacjach mostki lub most. Doradzimy w sprawie usytuowania budynku odpowiednią stroną do słońca i wiele innych czynników związanych z późniejszym przyjemnym i wygodnym użytkowaniem budynku.