Stan zerowy rozpoczyna się zazwyczaj od odgrodzenia działki. Następnie należy wytyczyć dokładną lokalizację budynku na placu budowy, co powinien zrobić geodeta. Po wyznaczeniu wytycznych przystępuje się do wyrównania działki oraz przygotowania fundamentów i piwnicy.

 

 

 

 

 

Kolejno wykonuje się następujące prace:

 • przygotowujemy teren pod budowę

 • wykonujemy wykopy pod budynek

 • wykonujemy fundamenty, najbardziej popularne są ławy fundamentowe zbrojone prętami

 • wykonujemy izolację poziomą pod ściany fundamentowe

 • ściany fundamentowe są murowane z pustaków szalunkowych

 • wypełniamy ściany fundamentowe piaskiem z wykopu i pospółką zagęszczonymi warstwami

 • rozprowadzamy część instalacji kanalizacyjnej i wodnej

 • wylewamy betonowy podkład

 • układamy styropian na podłogach i przeciwwilgociową izolację z folii budowlanej oraz wylewamy posadzki betonowe w części parteru

 • ustawiamy kotwie stalowe i wylewamy wieniec

 • wykonujemy schody zewnętrzne według projektu

 • wykonujemy izolację pionową fundamentów, w której skład wchodzą styropian, klej, siatka, folia kubełkowa.